Fakturaadministration – Hur gör du?

När fakturan har skapats är nästa steg att aktivera det. Detta bör inte göras innan du faktiskt kan leverera de varor som kunden har beställt. Anledningen till detta är att antalet förfallodagar börjar ticka när fakturan är aktiverad. Stegen är hämtade från www.faktureringsprogram.net

Aktivera fakturan

  • Delaktivera fakturan
  • Stänga av fakturan
  • Byta ut fakturan
  • Skicka faktura
  • Förlänga förfallodatumen

Denna del av integrationsportalen är indelad i följande delar:

Aktivera fakturan

Om du kan skicka allt på en gång, bör du använda funktionen ActivateInvoice. På så sätt aktiveras hela fakturan och du är klar. Samlare tar över för att skapa faktiska fakturan och se till att den når kunden via e-post eller post, allt beroende på avtalet.

Delaktivera fakturan

Om du inte kan leverera alla varor på en gång, men endast en del av ordern, ska du använda funktionen PartActivateInvoice. I den här förfrågan anger du vilka varor som är redo att skickas och fakturan skapas för de specifika raderna.

Stänga av fakturan

Låt oss säga att kunden avbryter ordern av någon anledning. Då måste du också avbryta fakturan. Detta görs genom CancelInvoice-funktionen så länge fakturan ännu inte har aktiverats. Återigen är det här anledningen till att du inte ska aktivera fakturan innan allt är klart att skickas!

Byta ut fakturan

Vi erbjuder även Byta ut fakturan-funktionen. Det är vanligt att ändra en pågående faktura, vilket innebär att du kan lägga till eller ta bort fakturorader, ändra antal artiklar eller till och med priset. Observera att denna funktion ersätter den fullständiga fakturan med de nya värdena. Om du bara vill uppdatera priset på ett specifikt objekt måste du lägga till alla övriga fakturorader.

Skicka faktura

Vad händer om kunden inte har fått fakturan via e-post? Kanske skrev de fel e-postadress i kassan ut eller det fastnade i deras spamfilter. Då kan du skicka det igen med funktionen SendInvoice.
Förlänga förfallodatumen

Det är också möjligt att förlänga fakturans förfallodag med funktionen förlänga förfallodatumen. Denna funktion ska användas sparsamt. Ett exempel när detta skulle kunna användas är om kunden inte har fått originalfakturan. Observera att Butiksparametern är obligatorisk att inkludera i förfrågan om du säljer till mer än ett land eller har både konsumenter och företag som kunder. Detta används för att skilja mellan dem.